De locatie

Om een harmonieus ontwerp te verzorgen is onderzoek op locatie een vereiste. Tijdens een bezichtiging maken we een inschatting van de mogelijkheden maar maken we ook kennis met elkaar en luisteren we naar uw visie. Tijdens het bezoek kunnen we ook uw vraag beantwoorden of het mogelijk is om uw dromen in vervulling te laten gaan.

Het ontwerp en bouwtekening

Als we alles goed hebben doorgesproken en het duidelijk is hoe we uw droom uit willen laten komen maken we een ontwerp. Bij het ontwerp zit meteen een kostenbegroting. Houdt u er rekening mee dat kosten er verbonden zijn aan het maken van een ontwerp, deze worden vooraf vastgelegd.

De duur van het ontwerp duurt circa twee weken, afhankelijk van de grote van het project.

Zwats stuurt de tekening en de kostenbegroting naar u op.

Mocht u het eens zijn met de tekening en de offerte dan gaan we verder.

De bouw en de plaatsing

We maken samen met u een afspraak over de bouwperiode en de dag van de oplevering. Het grootste gedeelte van onze creaties worden in de werkplaats gemaakt door onze gespecialiseerde timmerlieden. Daarna gaat alles op transport en monteren we het op de locatie af. Tijdens de bouw dragen wij zorg voor de veiligheid van de bouwlocatie. Aan het einde van elke werkdag wordt de locatie opgeruimd en veegschoon achtergelaten. Prettig en veilig werken voor onze eigen mensen maar vooral ook voor u, zo kunt u in alle rust de vorderingen bekijken.

Service & onderhoud

Al onze creaties worden op ambachtelijke wijze gemaakt; degelijk, duurzaam en gewapend tegen weer en wind. Uiteindelijk zullen weersinvloeden en slijtage hun sporen nalaten en goed uitgevoerd onderhoudswerk is dan van belang. Voor een vaste jaarlijkse prijs voeren we reparaties en onderhoud uit en zorgen we ervoor dat uw bouwwerk seizoensklaar en weer als nieuw is.

Een onderhoudscontract is optioneel, ook zonder kunt u een beroep doen op Zwats.com. Niet door ons gebouwde objecten kunnen (na inspectie) ook onderhouden of opgeknapt worden door ons team.

Vergunningen en certificaten

Zwats is bekend met het maken van bouwtekeningen, aanvragen van bouwvergunningen en indien mogelijk het wijzigen van een bestemmingsplan.

Mocht u een speeltoestel, boomhut of een speelhuis laten bouwen in de openbare ruimte dan moet deze voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en kwaliteitseisen. Het veiligheidscertificaat NEN-EN 1176 geeft de garantie dat deze aan de eisen voldoen. Zwats kan zorgdragen voor deze certificering.